Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 410 παραγωγούς” Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Συγκομιδή

 

Ιχνηλασιμότητα

Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση” Φυτοπροστασία

 

Επιμολύνσεις όμορων αγροτεμαχίων

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση