Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 410 παραγωγούς

 • Σκοποί και στόχοι – Ανασκόπηση
 • Τεχνικές εκθέσεις φυτοπροστασίας, λίπανσης και καλλιεργητικών φροντίδων
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών στις 19.06.2019 στα εξής θέματα:

 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,
 • Τετράδιο Παραγωγού,
 • Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής,
 • Αποθήκευση ΦΠΠ & Λιπασμάτων
 • Τετράδια παραγωγών

Παραδοθήκαν 410 τετράδια παραγώγων, τα οποία περιέχουν έντυπα οδηγιών και καταγραφής.

 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αξιολογήσεις παραγωγών
 • Εσωτερική Επιθεώρηση Συστήματος
 • Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Πραγματοποιήθηκε και δεύτερη εκπαίδευση παραγωγών στις 18.10.2019 πάνω στα έξης θέματα
 • Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
 • Συγκομιδή,
 • Ιχνηλασιμότητα

Συνοψίζοντας η ομάδα παραγωγών αποτελείται από 410 ελαιοπαραγωγούς πιστοποιήθηκε το πρώτο έτος από πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2/3 και για το δεύτερο έτος.

Στόχος είναι η διατήρηση της πιστοποίησης το δεύτερο και τρίτο έτος του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ.

Βiv Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτoπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

Η βάση δεδομένων (τύπου ISAM Data Files) για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που έχει παραδοθει στην ΟΕΦ ανανεώνεται και επικαιροποιείται κάθε τρεις μήνες και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ έχουν διανεμηθεί και φέτος Οδηγίες Φυτοπροστασίας και λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Γi Πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων με τη χρήση αγρομετεωρολογικού σταθμού

Πραγματοποιείται ενόργανη παρακολούθηση εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων με τη χρήση αγρομετεωρολογικού σταθμού.

Στόχος της δραστηριότητας στην τριετία είναι να γίνει εξοικείωση των παραγωγών με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στον τομέα της ορθολογικής εφαρμογής λιπάνσεων και αρδεύσεων καθώς και στην πρόγνωση μυκητολογικών ασθενειών

Γiii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών στις 19/06/2018 με τα εξής αντικείμενα:

 • Φυλλολιπάνσεις,
 • Άρδευση,
 • Φυτοπροστασία (Δάκος)

Η δεύτερη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 18.10.2019 με τα εξής θέματα:

 • Φυτοπροστασία,
 • Επιμολύνσεις όμορων αγροτεμαχίων,

Δi Προμήθεια 410 κονταροπρίονων

Παραδόθηκαν 410 κονταροπρίονα και έχει ξεκινήσει η διανομή τους στους παραγωγούς μέλη της ΟΕΦ. Έχει ξεκινήσει η διανομή στους παραγωγούς της ΟΕΦ. Στόχος της δραστηριότητας είναι το αποτελεσματικότερο κλάδεμα των ελαιόδενδρων καθώς και η βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου.

Δiν Διαμόρφωση τμήματος του δαπέδου του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ. και επένδυσή του πλευρικά με πάνελ

Παραδόθηκε το τεχνικό έργο επικάλυψης των εσωτερικών επιφανειών με πάνελ (εμβαδόν 5,25 Χ 12=63 & 5,5 Χ 10=55 συνολικό εμβαδόν 118) κατάλληλο για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το πάνελ συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου για την ασφάλεια των τροφίμων ISO 22000:2005 και διαθέτει στο εσωτερικό του αφρό πολυουρεθάνης για καλύτερη μόνωση ενώ τα εξωτερικά ελάσματα θα είναι από χάλυβα και θα καλύπτονται από φιλμ PVC.

Επιπλέον, παραδόθηκε και το τεχνικό έργο επίστρωσης δαπέδου (εμβαδόν 5,5×20=110) στο χώρο παραγωγής με κεραμικά πλακίδια δαπέδου για βιομηχανική χρήση τα οποία θα είναι και αυτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005

Με τη διαμόρφωση τμήματος του δαπέδου του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ. και επένδυσή του πλευρικά με πάνελ, βελτιώθηκαν οι συνθήκες υγιεινής στο χώρο παραγωγής ελαιολάδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005

Δiv Αντικατάσταση δύο συγκροτημάτων μαλακτήρων ελαιοζύμης

Παραδόθηκε και το δεύτερο συγκρότημα μαλακτήρων, με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του ελαιολάδου και να μειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας

Εii Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ ΠΑΚΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ 

 • Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Εκπαίδευση προσωπικού ελαιοτριβείου

Το ελαιοτριβείο της ΟΕΦ πιστοποιήθηκε κατά το πρώτο έτος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του τελικού προϊόντος της Ο.Ε.Φ.

Στόχος είναι η διατήρηση της πιστοποίησης το δεύτερο και τρίτο έτος του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ.

ΣΤii Δημιουργία ιστοσελίδας

Έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη αυτού και των αποτελεσμάτων του.