Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 410 παραγωγούς” Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Τετράδιο Παραγωγού

Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Αποθήκευση ΦΠΠ & Λιπασμάτων

Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση” Φυλλολιπάνσεις

Άρδευση

Φυτοπροστασία (Δάκος)

Αφήστε μια απάντηση