Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 410 παραγωγούς” Κανόνες υγιεινής

Ασφάλεια των εργαζομένων

Ασφαλής χρήση και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων

Ασφαλής χρήση γεωργικού εξοπλισμού

Παροχή πρώτων βοηθειών

Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση” Διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (Κλαδέματα)

Διαχείριση λίπανσης

Φυτοπροστασία (Δάκος, γλοιοσπόριο)

Συγκομιδή

Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων στην περιοχή των Μολάων

Επιμόλυνση από αρωματικούς υδρογονάνθρακες

Αφήστε μια απάντηση