Εκπαίδευση παραγωγών

Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 410 παραγωγούς ”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Άρδευση (πότισμα)

 

Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Φυτοπροστασία (Γλοιοσπόριο-Δάκος)