Η Ο.Ε.Φ. διαθέτει τεκμηριωμένα την απαραίτητη εμπειρία, τους πόρους και την υλικοτεχνική υποδομή τόσο για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της όσο και να εξασφαλίσει την τήρηση των όρων που επαρκούν για την επίτευξη σημαντικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της σύγχρονης τεχνολογίας στα συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ελαιολάδου χωρίς να αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα άλλα μόνο την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου και να προσαρμοστεί απόλυτα στην πραγματική κατάσταση του εθνικού αλλά και διεθνούς ελαιοκομικού τομέα.

Έχει σκοπό μέσω του τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου της του οποίου οι στόχοι ταυτίζονται με τους σκοπούς και στόχους των εφαρμοστικών κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 και (ΕΚ) 611/2014 & (ΕΚ) 615/2014, και με επαρκώς τεκμηριωμένες, σωστά κατανεμημένες και στοχευμένες δραστηριότητες να επιτύχει τους στόχους της που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

Στη δραστηριότητα (βiν) η Ο.Ε.Φ. εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. σε 410 ελαιοκαλλιεργητές μέλη της, το οποίο θα πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα.

Στη δραστηριότητα (βiν) έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Στη δραστηριότητα (γi) διεξάγεται πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων με την τοποθέτηση αγρομετεωρολογικού σταθμού εντός της κτηματικής περιφέρειας της Ο.Ε.Φ. με στόχο την εξοικείωση των παραγωγών με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στον τομέα της ορθολογικής εφαρμογής λιπάνσεων και αρδεύσεων καθώς και στη πρόγνωση μυκητολογικών ασθενειών. Επιπλέον για την ορθή υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων θα γίνει προμήθεια αγρομετεωρολογικού σταθμού.

Στη δραστηριότητα (γiii) πραγματοποιούνται μαθήματα κατάρτισης των παραγωγών στον αγρό από γεωτεχνικούς, σχετικά με τις βέλτιστες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Επίσης διεξάγονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος και άρδευσης, καθώς και εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής.

Στη δραστηριότητα (δi) η Οργάνωση προμηθεύεταισύγχρονα κονταροπρίονα προκειμένου να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κλάδεμα των ελαιόδεντρων (κλάδεμα διαμόρφωσης, καρποφορίας κλπ.) ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα των δέντρων αλλά και να αποφεύγονται οι τραυματισμοί κατά το κλάδεμα.

Στη δραστηριότητα (δiv) αντικαθίσταται μέρος του εξοπλισμού του ελαιοτριβείου της με την αντικατάσταση των υπαρχόντων μαλακτήρων με σύγχρονους ανοξείδωτους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Επιπλέον, διαμορφώνεται ο χώρος γύρω από τα μηχανήματα του ελαιοτριβείου, με επικάλυψη του εσωτερικού χώρου παραγωγής με πάνελ κατάλληλο για χώρο παραγωγής τροφίμων και επίστρωση του δαπέδου του χώρου αυτού με πλακίδια βιομηχανικής χρήσης. Επίσης, θα γίνει προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού με στόχο την ασφαλή εσωτερική καθαριότητα των μηχανήματων του ελαιοτριβείου.

Στον περιβάλλοντα χώρο του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ. θα γίνει βελτίωση και επέκταση του ηλεκτροφωτισμού προκειμένου να διευκολύνεται η μεταφορά των ελαιοκάρπων τις νυχτερινές ώρες και να μειώνεται ο χρόνος παραμονής τους στον προαύλιο χώρο του ελαιοτριβείου.

Στη δραστηριότητα (εii) εφαρμόζονται στο ελαιοτριβείο συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα (στii) αναπτύσσεται και επικαιροποιείται μια σύγχρονη ιστοσελίδα για την Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ – ΠΑΚΙΩΝ, στην οποία θα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που υλοποίησε η Ο.Ε.Φ. στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας.