ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 

Biv: Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 410 παραγωγούς

 • Σκοποί και στόχοι – Ανασκόπηση
 • Τετράδια παραγωγών

Παραδοθήκαν 410 τετράδια παραγώγων, τα οποία περιέχουν έντυπα οδηγιών και καταγραφής.

 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αξιολογήσεις παραγωγών
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδεύσεις των ελαιοπαραγωγών

στις 21.07.2020 στα εξής θέματα:

 • Άρδευση (πότισμα)

και στις 20.10.2020 στα εξής θέματα:

 • Εφαρμογή φυτοπροστασίας (Σκευάσματα δακοκτονίας)
 • Εσωτερική Επιθεώρηση Συστήματος
 • Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Πραγματοποιήθηκαν 42 αναλύσεις εδάφους
 • Πραγματοποιήθηκαν 21 αναλύσεις υπολειμμάτων
 • Τεστ γνώσεων παραγωγών
 • Πιστοποιητικό AGRO 2.1 & 2.2: Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η επιθεώρηση του συστήματος AGRO 2.1 , 2.2 της ΟΕΦ ΑΣ Μολάων Ελαιουργικός και για το τρίτο έτος και εκδόθηκε το πιστοποιητικό με αριθμό GR20-AGRO99-0221 από τον διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS με ημερομηνία έκδοσης 23/03/2021 και ημερομηνία λήξης 22/03/2022.

Συνοψίζοντας η ομάδα παραγωγών που αποτελείται από 410 ελαιοπαραγωγούς πιστοποιήθηκε το πρώτο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2/3. Η πιστοποίηση διατηρήθηκε το δεύτερο και το τρίτο έτος του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ.

Biv: Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

 • Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων φυτοπροστασίας

Η βάση δεδομένων (τύπου ISAM Data Files) για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ανανεώνεται και επικαιροποιείται κάθε τρεις μήνες και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Η βάση δεδομένων περιέχει τον πλήρη κατάλογο με τα επιτρεπόμενα σκευάσματα για την παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, και πιο αναλυτικά αποτελείται από:

 • Τον κατάλογο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών με βάση την δραστική τους ουσία.
 • Τον κατάλογο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών με βάση την κατηγορία του εχθρού (π.χ. εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, κλπ.).
 • Το χρόνο που απαιτείται να περάσει πριν συγκομιστούν οι ελιές (PHI) για να μειώνεται όσο το δυνατόν η επιβάρυνση στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ορθή εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στα μέλη της Ο.Ε.Φ.

 

 

Γi: Πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων με τη χρήση αγρομετεωρολογικού σταθμού

 

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού της O.E.Φ Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ στην ανάγνωση και ερμηνεία των δεδομένων των αισθητήρων του αγρομετεωρολογικού σταθμού με σκοπό την παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των παρεχόμενων πληροφοριών και την υποστήριξη των παραγωγών που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή.

 

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών της O.E.Φ Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αρδευτικού νερού και στην εισαγωγή σε αρχές ελέγχου αξιολόγησης και βελτίωσης αρδευτικών συστημάτων (auditing) από τον ίδιο τον παραγωγό.

 

Πραγματοποιείται ενόργανη παρακολούθηση εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων με τη χρήση αγρομετεωρολογικού σταθμού.

 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να γίνει εξοικείωση των παραγωγών με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στον τομέα της ορθολογικής εφαρμογής λιπάνσεων και αρδεύσεων καθώς και στην πρόγνωση μυκητολογικών ασθενειών

Γiii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών στις 21/07/2020 με τα εξής αντικείμενα:

 • Φυτοπροστασία (γλοιοσπόριο-δάκος)

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών στις 20.10.2020 με τα εξής αντικείμενα:

 • Συγκομιδή
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τον χειρισμό των προϊόντων

Διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους παραγωγούς

 

 

Δi: Προμήθεια 410 κονταροπρίονων

Παραδόθηκαν 410 κονταροπρίονα στις 14.10.2019 και έχει ξεκινήσει η διανομή τους στους παραγωγούς μέλη της ΟΕΦ. Έχει ξεκινήσει η διανομή στους παραγωγούς της ΟΕΦ και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Στόχος της δραστηριότητας είναι το αποτελεσματικότερο κλάδεμα των ελαιόδενδρων καθώς και η βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου.

 

 

Δiv: Αντικατάσταση δύο συγκροτημάτων μαλακτήρων ελαιοζύμης

Παραδόθηκε το ένα συγκρότημα μαλακτήρων  στις  18.01.2019 και το δεύτερο στις 10.07.2019.

Καλύφθηκε η τιμή στόχος καθώς παραδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν δύο νέα συγκροτήματα μαλακτήρων ελαιοζύμης , με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του ελαιολάδου και να μειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας με αποτέλεσμα σε βάθος τριετίας το ελαιόλαδο να αποκτήσει υπεραξία.

 

 

Δiv: Προμήθεια αυτόματου αναλυτή οξύτητας, υπεροξειδίων & ολικών πολυφαινολών με εκτυπωτή

Παραδόθηκε  στις 24.11.2020 ο αυτόματος αναλυτής οξύτητας, υπεροξειδίων & πολυφαινολών του οίκου CDR, τύπου Oxi Tester Portable με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και bluetooth εκτυπωτή με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Διαθέσιμες αναλύσεις: οξύτητα, υπεροξείδια, ολικές πολυφαινόλες,
 • Αναλύσιμα έλαια: εξαιρετικά παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο
 • Ταυτόχρονη Ανάλυση δειγμάτων: 3
 • Λειτουργία πολυεπεξεργασίας: Όχι
 • Οθόνη αφής: έγχρωμη οθόνη 4,3’’ TFT LCD
 • Συνδεσιμότητα: 1 USB “B” -Bluetooth 2.1
 • Αποθήκευση: Εσωτερική μνήμα για αποθήκευση μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων
 • Εκτυπωτής : Βluetooth Εκτυπωτής
 • Mονάδα φωτομέτρησης: 4 κελιά ανάγνωσης με λυχνίες LED
 • μονάδα επώασης: Θερμοστατούμενες θέσεις στου 37οC
 • Βαθμονόμηση: Η συσκευή συνοδεύεται από 100 αντιδραστήρια για τις αναλύσεις της οξύτητας, 100 αντιδραστήρια για τις αναλύσεις των υπεροξειδίων και 100 αντιδραστήρια για τς αναλύσεις των ολικών πολυφαινολών
 • Τροφοδοτικό: 24 V DC
 • Μπαταρία: Eπαναφορτιζόμενη Λιθίου
 • Διαστάσεις (Π*B*Y) – Βάρος: 15 *22*8,3 cm – 0,8 kg

 

με S/N Β-242014/0869

Καλύφθηκε η τιμή στόχος καθώς παραδόθηκε ο αυτόματος αναλυτής οξύτητας, υπεροξειδίων & πολυφαινολών του οίκου CDR, τύπου Oxi Tester Portable με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και bluetooth εκτυπωτή με στόχο να εξυπηρετούνται οι παραγωγοί της ΟΕΦ και να βελτιώνεται η ποιότητα του ελαιολάδου.

 

 

 

Εii: Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΜΟΛΑΩΝ ΠΑΚΙΩΝ

 • Εκπαίδευση του προσωπικού του ελαιοτριβείου
 • Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το ISO 9001 για το ελαιοτριβείο
 • Βεβαίωση επιτήρησης για το ISO 22000:2005 για το ελαιοτριβείο

Το ελαιοτριβείο πιστοποιήθηκε κατά το πρώτο έτος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του τελικού προϊόντος της Ο.Ε.Φ.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της τριετίας του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ

 

ΣΤii: Δημιουργία & επικαιροποίηση ιστοσελίδας

Έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη αυτού και των αποτελεσμάτων του.