ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1o ΕΤΟΣ (2018-2019)

Biv Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 410 παραγωγούς

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Σύσταση ομάδας
 • Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης που να καλύπτει τις απαιτήσεις του AGRO 2.1 & 2.2 /2η έκδοση 29.07.2009
 • Εκπαιδεύσεις επιβλεπόντων και ομάδας έργου
 • Τετράδια παραγωγών
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 27.12.2018 και στις 21.03.2019
 • Αναλύσεις εδάφους
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων
 • Έκδοση πιστοποιητικού AGRO 2.1 & 2.2

 

Biv Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

Παραδόθηκε ολοκληρωμένη βάση φυτοπροστασίας, η οποία θα επικαιροποιείται σε όλη τη διάρκεια της τριετίας. Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. έχουν διανεμηθεί Οδηγίες Φυτοπροστασίας και λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

 

Γi Πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων με τη χρήση αγρομετεωρολογικού σταθμού

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Μελέτη και επιλογή του στίγματος τοποθέτησης του αγρομετεωρολογικού σταθμού
 • Εγκατάσταση αγρομετεωρολογικού σταθμού
 • Ενόργανη παρακολούθηση εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων με τη χρήση αγρομετεωρολογικού σταθμού

 

Γiii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 27.12.2018 και στις 21.03.2019

 

Δi Προμήθεια αγρομετεωρολογικού σταθμού

Ο αγρομετεωρολογικός σταθμός παραδόθηκε στην ΟΕΦ. Στόχος της δραστηριότητας στην τριετία είναι να γίνει εξοικείωση των παραγωγών με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στον τομέα της ορθολογικής εφαρμογής λιπάνσεων και αρδεύσεων καθώς και στην πρόγνωση μυκητολογικών ασθενειών και πιλοτική εφαρμογή ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών και καλλιεργητικών παραμέτρων εντός της κτηματικής περιφέρειας της Ο.Ε.Φ.

Δiv Βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού  

Εγκαταστάθηκε το σύστημα φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο του ελαιοτριβείου, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των παραγωγών της ΟΕΦ.

Δiv Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού

Παραδόθηκε μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού ώστε να αποφευχθούν οι επιμολύνσεις του ελαιολάδου από χημικά καθαριστικά.

Δiv Αντικατάσταση δύο συγκροτημάτων μαλακτήρων ελαιοζύμης

Παραδόθηκε το ένα συγκρότημα μαλακτήρων (καλύφθηκε η τιμή στόχος για το πρώτο έτος) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του ελαιολάδου και να μειωθεί η κατανάλωση της ενέργειας.

Εii Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. – ΑΣ ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εγχειρίδιο ISO 9001 & ISO 22000
 • Μελέτη HACCP
 • Εκπαιδεύσεις του προσωπικού
 • Έκδοση πιστοποιητικών ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005

ΣΤii Δημιουργία ιστοσελίδας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία επικαιροποιείται/ενημερώνεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη του.